Vydání nové verze ISKA pro autorizované osoby (AOs)
Nová verze systému ISKA byla nasazena.
Je možné provézt instalaci (bod 7, 8 a 9) a následně pokračovat v práci.


Pro bezproblémovou instalaci doporučujeme následující postup:
 1. Spusťte ISKA pro AOs.
 2. Odešlete všechna data do Centrální ISKA.
 3. Ukončete ISKA pro AOs.
 4. Proveďte zálohu databáze (viz. Zálohování databáze).
 5. Odinstalujte ISKA pro AOs.
 6. Smažte adresář z cesty: C:\Users\[Uživateské jméno]\AppData\Local\Apps\2.0.
 7. Nainstalujte Microsoft .NET Framework 4.8 (Stáhnout), pokud jej ještě nemáte.
 8. Po vydání nové ISKA pro AOs (verze 3.1.6.1) ji nainstalujte (Instalace).
 9. Proveďte obnovu databáze (viz. Zálohování databáze).

POZOR, zálohu dat proveďte před 23. prosincem a 18. hodinou.

Poznámky:

 • Záloha není podmínkou, nicméně pokud si data nezazálohujete, obnoví se jen ta, která jsou v Centrální ISKA, tj. přijdete o rodná čísla, u neukončených termínů o jejich přílohy a o neodeslaná data.
 • Nová verze je vydávána z těchto důvodů:
  • vypršení podepisovacího certifikátu vydavatele (aplikace by se stala nedůvěryhodnou a nešla by instalovat na nové uživatelské stanice);
  • úprava odeslání žádosti do datové schránky, pokud je to první žádost a uživatel nemá ještě přihlašovací údaje.

V případě problémů kontaktujte technickou podporu ISKA na adrese iska_podpora@solitea.cz.