ISKA Nejčastější problémy

Popis prostředí aplikace ISKA
Instalace aplikace
Aplikace ISKA (dále klient) se instaluje do uživatelského profilu Windows aktuálně přihlášeného uživatele.
Klienta je možné instalovat na libovolný počet PC.

Ukládání dat
Všechna data, se kterými klient pracuje, se ukládají na PC, na kterém je klient nainstalován.
Pro odeslání dat do centrální části ISKA (dále centra) slouží tlačítka Uložit a odeslat. Po zvolení této možnosti dojde k odeslání všech potřebných dat do centra. Až na určité vyjímky uvedené níže.
Dokud nebylo provedeno odeslání jsou data pouze v lokální instalaci klienta!

Synchronizace dat mezi klienty na různých PC
Veškerá synchronizace probíhá přes centrum (viz obrázek níže). Data se nepřenáší z klienta na klienta! Z tohoto důvodu nebudou data v klientech na dvou různých PC 100% stejná! Jaká data se nepřenáší do centra a tedy není je možné přenést z jedné instalace klienta do druhé je uvedeno níže.

  Data, které se do centra nepřenáší:

  Autorizace:
 • Číslo autorizace pro tisk osvědčení
 • Sdělení na pozvánku

 • Termín:
 • Maximální počet uchazečů
 • Místo zkoušky v
 • Místo vydání osvědčení v
 • Kontakt v místě zkoušky
 • Datum zaplacení v datech uchazeče
 • Pozvánka odeslána v datech uchazeče
 • Rodné číslo v datech uchazeče

 • Uživatelské nastavení:
  Autorizovaná osoba
 • Datová schránka
 • Pozvánka
 • Podklad pro fakturaci
 • Uživatelé
 • Všichni lokálně vytvoření uživatelé
 • Autorizující orgán
 • Všechny údaje o jednotlivých ministerstvech
Jak je možné o data přijít
Odinstalací aplikace ISKA z PC se smažou všechna uložená data, která nebyla odeslána do centra nebo se do centra nepřenáší.
Smazáním uživatelského profilu, v kterém je klient nainstalován.
Pokud se vynutí stažení všech dat při synchronizaci termínů a v termínech v klientu byla provedena změna, která nebyla odeslána do centra nahradí se data v klientu daty z centra. Nebo-li dojde ke ztrátě provedených změn v neodeslaných již existujících termínech.

Struktura prostředí ISKY
AOr - Autorizující orgán
AOs - Autorizovaná osoba
NSK - Národní soustava kvalifikací
SZR - Systém základních registrů
Nemohu se přihlásit do aplikace
Heslo do aplikace ISKA se skládá i ze speciálních znaků jako $, %, ^, &, *, ‘, / apod. Je potřeba zadat všechny uvedené znaky, i když se může zdát, že do hesla nepatří. Zadání hesla je vhodné vyzkoušet například v poznámkovém bloku, aby se předešlo chybám v podobě špatně zadaných znaků.
V případě, že přihlášení i přes správně zadané heslo nefunguje, je možné požádat Váš autorizující orgán o vygenerování nového hesla.
Odeslal/a jsem žádost o autorizaci, ale nyní potřebuji do žádosti něco doplnit.
Bohužel, do odeslané žádosti již nelze nic doplnit. Je možné provést storno žádosti, vytvoření kopie a žádost můžete upravit a znovu odeslat.
Na osvědčení se mi netiskne část s komisí.
V průvodci tisku osvědčení je zapotřebí vybrat správný typ tisku, v tomto případě „Komise“.
Nelze změnit heslo prvotnímu uživateli v aplikaci.
Toto heslo změnit nelze. Toto lze až u nově vytvořených uživatelů v uživatelském profilu.
Pokud se v aplikaci vyskytla chyba, stačí napsat email s upozorněním na iska_podpora@aquasoft.eu?
Bohužel ne. Je potřeba odeslat chybové hlášení přímo z aplikace přes ikonku červeného trojúhelníčku, aby se odeslaly i chybové logy, které se při chybě vytvoří.
Musím pro komunikaci s autorizujícím orgánem používat datovou schránku? Já ji, ale nemám.
Datovou schránku mohou používat Ti, co ji mají a Ti co jsou na tomto způsobu komunikace domluvení se svým autorizujícím orgánem.
Pokud odinstaluji aplikaci a znovu ji nainstaluji tak přijdu o své data?
Ano. Při odinstalaci aplikace ISKA přijdete o data, které jsme neodeslali do centra a zmizí i další uživatelé definovaní v uživatelském profilu.
Pokud mám více instalací aplikace ISKA na více PC tak se mi neustále mění data.
Mezi jednotlivými instalacemi aplikace ISKA se synchronizují data s centrem. Vše co v aplikaci provedete je potřeba uložit a odeslat do centra, to co neodešlete se Vám (nebo jinému uživateli) v jiné instalaci aplikace nezobrazí!
Nainstaloval jsem aplikaci ISKA na více PC a vytvořil jsem v uživatelském profilu uživatele. Ti se, ale nemohou na jiných PC přihlásit.
Pokud si někdo nainstaluje klienta AOs u sebe na PC a vytvoří si v aplikace další uživatele, tak tito uživatelé mohou pracovat pouze v rámci této jedné instalace AOs klienta. Dodateční uživatelé se nesynchronizují mezi centrem a aplikací ISKA, takže se údaje o nich nemají jak dostat do další instalace klienta pro stejné AOs. Pokud chcete, aby uživatelé mohli pracovat i na jiných PC je potřeba na každém PC zvlášť vytvořit uživatele.
Kdy mám odesílat data o termínech a zkouškách do centra?
Termíny se odesílají do centra až tak týden před uskutečněním termínu. Dřívější odeslání je zbytečné z důvodu provádění úprav v termínech.
Mohu bez omezení odstraňovat uchazeče z termínů?
Uchazeče odstraňujte z termínu jen v opravdu nutném případě kdy jiné cesty není. Pro zohlednění situace, že se uchazeč zkoušky nezúčastnil se využívá pole Výsledek zkoušky. Tam stačí vyplnit správný důvod a uchazeče není třeba odstraňovat.
Jakou SEVT šablonu mám použít pro osvědčení?
Pro tisk osvědčení využijte prázdný tiskový formulář pro tisk osvědčení, ušetří se tím případné problémy při špatné volbě předtištěného formuláře.
SEVT - 49 502 4 fyzická osoba
SEVT - 49 502 5 právnická osoba bez zkušební komise
SEVT - 49 502 6 právnická osoba se zkušební komisí

Máme 4 typy tisku z ISKY:

1. osvědčení pro fyzické osoby SEVT 49 502 4 formát: 210x287 mm, s vodoznakem

2. osvědčení pro právnické osoby SEVT 49 502 5 formát: 210x287 mm, s vodoznakem

3. osvědčení pro zkoušky před komisí SEVT 49 502 6 formát: 210x287 mm, s vodoznakem

4. bianco tiskopis pro plný tisk SEVT 499 09 000 formát: 210x287 mm, oboustranný potisk

Jakým způsobem se aktivuje ISKA po nainstalování?
Pouze přihlášením. Tzn. zadáním přihlašovacího jméne a hesla.
Je možné importovat data do ISKY z jiných systému pomocí XML?
Pomocí XML jde do ISKY importovat pouze termíny. Popis funkce importu nalezenet v uživatelské příruččce.
Kde je k dispozici formulář Záznam o průběhu a výsledku zkoušky?
V momentě kdy uložíte nově vytvořený termín stáhne se, k Vám do ISKY, aktuální verze formuláře. Formulář je poté k dispozici v nabídce Tisk.
Při tisku do SEVT šablony jsou texty mimo pole
Tisk PDF osvědčení na šablony SEVT je problematický, protože SEVT šablony nejsou formát A4, ale menší. PDF tuto změnu velikosti zohledňuje. Při tisku je potřeba si dávat pozor a ověřit, že program, ve kterém máte PDF zobrazené a chcete tisknou nemění velikost tohoto tisku. Např. v Adobe Acrobat Readeru je nutné mít zaškrtnutou volbu "Skutečná velikost". Pokud máte např. defaultní nastavení "Přizpůsobit", snaží se program přepočítat výsledný tisk, aby se vešel ideálně na stránkua a tím se tisk pokazí. Ve většíně případů se to chová tak, že prostředek tisku je v pořádku, ale začátek a konec nesedí. To je kvůli té úpravě velikosti.