ISKA Problémy se spuštěním či reinstalací

Problémy při spuštění či reinstalaci
Při používání aplikace ISKA (déle jen klient) se občas stane, že systém nejde spustit. Většinou se tento problém projeví tak, že klient při spuštění napíše "Aplikaci nelze spustit. Obaťte se na na dodavatele aplikace.". Není to však podmínkou.
Tento problém nastává jednou z následujících situací:
  1. přišly nové systémové aktualizace na windows, které např. zvýšily nároky na bezpečnost nebo
  2. uživatel (většinou nevinně) nainstaloval jinou aplikaci, která běh ovlivnila, nebo
  3. byly provedeny zásahy v uživatelském profilu, nebo
  4. je připravena nová verze klienta, která obsahuje technologické změny nebo
  5. změnil se certifikát, kterým je aplikace podepsána dodavatelem (pravidelně 1x za 2 roky, kdy původnímu certifikátu vyprší platnost)

Všechny výše uvedené problémy se řeší vždy reinstalací klienta. Reinstalace se provede tak, že se nejdříve aplikace odinstaluje a poté znovu nainstaluje.

POZOR, při odinstalaci se vymažou všechna data, která jsou v klientu zadána pouze na vašem počítači, tj. ta které nebyla odeslána do "centra" (např. nově založené termíny, které ještě nebyly odeslány).
Pokud chcete této ztrátě předejít, je možné si data před odinstalací nejdříve zazálohovat a po reinstalaci je tam následně opět vrátit. Toto zálohování je popsáno níže v kapitole Zálohování databáze.

Reinstalace klienta:
1. Zvažte zálohu databáze a případně ji prověďte (viz. níže)

2. Odinstalace se provádí standardně tak, jak se v dané verzi Windows dělá. (např. ve Windows 10 se otevře okno Aplikace a Funce, tam se vybere "Informační systém pro kvalifikace a autorizace" a dá se odinstalovat).

3. Následně smažte z vašeho uživatelského profilu adresář z cesty: C:\Users\[Uživateské jméno]\AppData\Local\Apps\2.0

4. Znovu nainstalujete klienta. Instalace se provádí standardně tak, jak je popsáno v příručce.
Zálohování databáze
1. Předtím, nežli je možné provézt zálohu databáze, je nutné vědět, že se data klienta nahrávají do Vašeho uživatelského profilu ve windows. Každá aplikace, která si do tohoto uživatelského profilu (níže bude uvedeno jako [Uživatelské jméno]) vkládá data, dostane při instalaci přidělený jednoznačný identifikátor (takové dlouhé číslo).
Toto číslo je na každém počítači jiné a většinou i s novou instalací systému se toto číslo také změní. Není tedy možné toto číslo přesně uvézt a v níže uvedeném popisu se na něj budeme odkazovat pomocí [adresář].

2. Data nainstalované aplikace klienta se na počítači nachází v cestě "C:\Users\[Uživateské jméno]\AppData\Local\Apps\2.0\Data\[adresář]\[adresář]\[aqua ... adresář]\Data\AppFiles".

3. V tomto umístění naleznete svoují "lokální" databázi, ve které jsou vaše data. Jsou uložena v souboru "iska.sdf".

4. Soubor "iska.sdf" si překopírujtě někam jinam, abyste si jej zazálohovali.

Poznámka:
Při odinstalování klienta se tento soubor vymaže.

5. Jakmile nainstalujete znovu klienta, soubor se zde opět automaticky vytvoří, ale bude prázdný. Pokud není aplikace spuštěna, je možné sem nakopírovat Vámi zazálohovaný soubor, tj. přepsat ten nově vzniklý tím, který jste si předtím odkopírovali.

6. Následně stačí aplikace opět spustit a obnovená data se načtou.